Акчилница

Автор: Вера Бужаровска

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2013

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65529-1-6