Феликс

Автор: Вера Николова

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2014

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65529-3-0