Херојот Батино

Автор: Здравко Чупески

Едиција: Паметење

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2006

Јазик: македонски

ISBN: 9989-2354-2-2