Исак Сион-Исток: Живот и револуционерно дело

Автор: Трајко Ј. Босеовски

Едиција: Паметење

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2008

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-2354-7-4