Искри на македонските Сефарди

Автори: Жамила Колономос, Јасминка Намичева

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2005

Јазик: македонски, англиски, јудео-еспањол

ISBN: 9989-2354-1-4