Искушенијата на Давидовата ѕвезда

Уредници: Мирче Томовски, Ефтим Клетников

Издавач: Менора

поддржано од Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2002

Јазик: македонски

ISBN: 9989-932-38-7