Корени

Автор: Аврам Садикаријо

Едиција: Паметење

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2008

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 978-9989-2354-6-7