Мартовски квечерини: Ученички творби

Мартовски квечерини: Ученички творби од Фондацијата „11 Март 1943“ Штип по повод 70 години од депортацијата на македонските Евреи

Групи автори-ученици од Штип (творби од конкурсот „11 Март 1943“)

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2013

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65529-2-3