Меморијален центар на холокаустот на Евреите од Македонија: Паметник и светилник

Автор: Михаил Шумковски

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2013

Јазик: македонски