Народен лекар: автобиографија на д-р Аврам Нисим

Автор: Аврам Нисим

Едиција: Паметење

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2007

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-2354-5-0