НЕДЕЛА НА ИЗРАЕЛСКИ ФИЛМ 2017

Недела на современиот израелски филм

Каталог

Уредник: Јана Ничота

Издавач: Кинотека на Македонија

во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2017

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-643-78-1