НЕДЕЛА НА ИЗРАЕЛСКИ ФИЛМ 2018

Недела на современиот израелски филм

Каталог

Уредник: Јана Ничота

Издавач: Кинотека на Македонија

во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2018

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-643-86-1