Недела на израелски филм 2015

Каталог

Уредник: Петар Волнаровски

Издавач: Кинотека на Македонија

во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2015

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-643-75-0