Недела на израелски филм 2016

Каталог

Уредници: Владимир Љ. Ангелов, Јана Ничота

Издавач: Кинотека на Македонија

во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2016

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-643-77-4