Недела на израелски филм

Каталог

Уредник: Петар Волнаровски

Издавач: Кинотека на Македонија

во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2014

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-643-72-9