Незаборавот е живот нов

Незаборавот е живот нов: ученички творби од фондацијата „11 март 1943“ Штип

Групи автори-ученици од Штип (творби од конкурсот „11 Март 1943“)

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2007

Јазик: македонски

ISBN: 978-9989-2354-3-6