Образованието во кибуците

Автор: Жаклина Мучева

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2002

Јазик: македонски

ISBN: 9989-57-087-6