Штипските Евреи

Зборник на трудови и сеќавања: ученички творби од фондацијата „11 Март 1943-Штип“

Уредник: Лилјана Шаровиќ

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 1999

Јазик: македонски

ISBN: 9989-878-24-2