Сведоштва на битолските Евреи

Сведоштвата за битолските Евреи низ фотографското творештво на браќата Манаки

Каталог од изложба

Автор: Александар Манојловски

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2019

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65529-8-5