Svetiljka za Hanuku: devet judeo-balkanskih pripovedaka

Автор: Томислав Османли

превод од македонски: Љупчо Силјановски

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2009

Јазик: српски