Светилка за Ханука: девет јудео-балкански кажувања

Автор: Томислав Османли

Издавач: Форум

поддржано од Еврејската заедница во Република Северна Македонија

Место и година: Скопје, 2008

Јазик: македонски и англиски

ISBN: 9989-9516-7-8