Учителот и соговорниците: збирка постисториски приказни (со домашни задачи) поделена на пет часа и четири одмора

Автор: Елиезер Папо

Превод од српски јазик: Софија Грандаковска

Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија, Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија

Место и година: Скопје, 2016

Јазик: македонски

ISBN: 978-608-65529-7-8