Публикации

Сведоштва на битолските Евреи

Сведоштвата за битолските Евреи низ фотографското творештво на браќата Манаки Каталог од изложба Автор: Александар Манојловски Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2019 Јазик: македонски ISBN: 978-608-65529-8-5

НЕДЕЛА НА ИЗРАЕЛСКИ ФИЛМ 2018

Недела на современиот израелски филм Каталог Уредник: Јана Ничота Издавач: Кинотека на Македонија во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2018 Јазик: македонски ISBN: 978-9989-643-86-1

НЕДЕЛА НА ИЗРАЕЛСКИ ФИЛМ 2017

Недела на современиот израелски филм Каталог Уредник: Јана Ничота Издавач: Кинотека на Македонија во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2017 Јазик: македонски ISBN: 978-9989-643-78-1

Учителот и соговорниците: збирка постисториски приказни (со домашни задачи) поделена на пет часа и четири одмора

Автор: Елиезер Папо Превод од српски јазик: Софија Грандаковска Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија, Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија Место и година: Скопје, 2016 Јазик: македонски ISBN: 978-608-65529-7-8

Недела на израелски филм 2016

Каталог Уредници: Владимир Љ. Ангелов, Јана Ничота Издавач: Кинотека на Македонија во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2016 Јазик: македонски ISBN: 978-9989-643-77-4

Недела на израелски филм 2015

Каталог Уредник: Петар Волнаровски Издавач: Кинотека на Македонија во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2015 Јазик: македонски ISBN: 978-9989-643-75-0

Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија

Зборник на трудови; Меѓународна научна конференција Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2015 Јазик: македонски и англиски ISBN: 978-608-65529-4-7

Феликс

Автор: Вера Николова Издавач: Еврејска заедница во Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2014 Јазик: македонски ISBN: 978-608-65529-3-0

Недела на израелски филм

Каталог Уредник: Петар Волнаровски Издавач: Кинотека на Македонија во соработка со Еврејската заедница на Република Северна Македонија Место и година: Скопје, 2014 Јазик: македонски ISBN: 978-9989-643-72-9