Клуб на Средната генерација

Клубот на Средната генерација беше формиран во 2017 година на иницијатива на членови кои веќе не припаѓаа во возрасната група на Младинската секција, а сакаа да останат активни како група во заедницата.

Овој клуб е еден од најактивните во заедницата – неговите членови организираат рзлични активности, како предавања, дружби и акции.