Младински клуб Анахну

Во рамките на Еврејската заедница функционира и Младинскиот клуб Анахну (ние  на хебрејски), во кој членуваат млади од 19 до 30 години. Клубот има свое управувачко тело составено од претседател и координатори.

Клубот се собира на редовни состаноци на коишто се дискутираат прашања поврзани со работата и активностите на клубот, како и со учеството на младите на празниците и на различни настани што ги организира Еврејската заедница. Понекогаш младите се собираат и за Шабат кога се дружат и имаат заедничка вечера.

Во 2000 година Анахну го реализираше проектот Давид 2000 – реставрација на Еврејските гробишта во Битола заедно со студенти од целиот свет.

Младинскиот клуб е член и на EUJS (European Union of Jewish Students) и WUJS (World Union of Jewish Students). Како таков, учествува на собирите на овие организации и дава свој придонес во зачувувањето и унапредувањето на еврејската култура и традиција.